optimització de motors de cerca que presenti lloc web Email Extractor

Taula Collita

En general - per als bons productors - són majoritàriament grans vins que són influenciats pels efectes dels cultius (i, en general, no es produeixen en els anys difícils, la millora de la qualitat dels vins de la casa), mentre que els altres tenen generalment-Dade quali més estable.
Per al vi cada dia preparat per bons productors, la collita no és tan rellevant. Per a la producció de menor qualitat, però, els cultius difícils tenen un impacte més negatiu.

26

Gràfic de la verema

A les grans anyades, els vins són vida més llarga i necessiten més temps per madurar. Per ser begut jove, els vins de rendiments més baixos solen ser més apropiat. S'utilitza amb el sentit comú i la intel·ligència, taules cultius són
bons guies, però no han de limitar la oenophile innecessàriament.
No té sentit voler beure només les millors collites, ja que fer-ho li deixarà gaudir de molts vins
deliciós i genial!