pag-optimize ng search engine isumite ang website email taga bunot

Patanong

Sylvester Tavares Gonçalves - Living Life Blog ng editor - Alak tagapamahala kasiyahan Notebook & CIA (Journal pahayagan) at taga-ambag sa Bacchus Marcelo Copello magazine.

Sylvester Tavares Gonçalves - - vivendoavida.net @ gmail.com

www.vivendoavida.net
www.twitter.com / tavaresgonalves
Facebook - Sylvester Tavares Gonçalves

Serbisyo:

• Pagtulong sa pagpili upang i-import ng alak area;
• Advisory Charter Pagkain alak, hotel, bar;
• Tulong para sa pagtukoy ng alak para sa kasal at mga partido;
• Advisory mga serbisyo para sa paninigas at kahulugan ng mga label para sa iyong taguan ng alak;