search engine optimization paraqesë website nxjerrës email

Këshillues

Sylvester Tavares Gonçalves - Blog redaktorit Living Life - reporter Wine Notebook Pleasure & Cia (Journal Gazeta) dhe bashkëpunëtor i revistës Bacchus Marcelo Copello.

Sylvester Tavares Gonçalves - - vivendoavida.net @ gmail.com

www.vivendoavida.net
www.twitter.com / tavaresgonalves
Facebook - Sylvester Tavares Gonçalves

Shërbimi:

• Ndihma në zgjedhjen për të importuar zonë verë;
• dokumentet Këshillimore Dining verëra, hotele, bare;
• Ndihma për përcaktimin e verërave për martesën dhe palëve;
• Shërbimet këshillimore për ngritjen dhe përcaktimin e etiketave për bodrum tuaj verës;