Search Engine Optimization poslati website izvlači e-mail

Savjetodavni

Silvestre Tavares Gonçalves - urednika Blog Dnevni život - Vino Kolumnist Notebook Pleasure & Cia (NN) i suradnik u časopisu Bacchus Marcelo Copello.

Silvestre Tavares Gonçalves - - vivendoavida.net @ gmail.com

www.vivendoavida.net
www.twitter.com / tavaresgonalves
Facebook - Sylvester Tavares Gonçalves

Usluga:

• Pomoć uvoznicima u izboru vina;
• pomoć u razvoju vinske liste restoranima, hotelima, barovima;
• Savjetodavna definiraju vina za vjenčanja i zabave;
• Savjetodavne usluge za erekciju i definiranje naljepnice za svoj vinski podrum;