Η εναρμόνιση είναι να ψάξει για ένα συνδυασμό, που είναι το άθροισμα των δύο μερών. Για να το επαληθεύσετε συνδυασμό ακολουθούν αυτό το σενάριο:

  • Δοκιμάστε το κρασί?
  • Στη συνέχεια, δοκιμάσετε το φαγητό?
  • Τέλος δοκιμάσετε και τα δύο μαζί ως εξής: μασάτε την τροφή, βάλτε το κρασί στο στόμα σας, μασήστε λίγο περισσότερο, ανάμειξη με το φαγητό, και να τα καταπιούν μαζί?
  • Βεβαιωθείτε ότι το άλλο βελτιωθεί.

Τώρα απλά κάνει τεστ σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε δοκιμάσει τις αισθήσεις!