Κοιλάδα του Μαιάνδρου Meão 2006 που παρασκευάζονται από σταφύλια, Tinta Roriz, Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Barroca και Tinta Amarela. Παραγωγός: Francisco Olazabal & Sons, 14% αλκοόλ, Douro. Το κρασί μεταγγίζεται για μία ώρα, οπτική καφετί φωτεινό, με σύνθετα αρώματα λαχανικά, ευχάριστη γεύση, μαλακές τανίνες και μεσαίου επιμονή. Μεγάλη ποιότητα, πιστεύω ότι θα βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό, καθώς η σεζόν ήταν το 2006, ένα μωρό.
ST (90)

WS (92)
Τιμή: 87.90