2011 Wine International Meeting
* Графикът могат да се променят.

За повече информация:
Тел: (27) 3212-7916


Официален агенция - Intercontinental туризъм
Тел: (27) 2104-9804 Eduardo
(27) 2104-9806 Giovana

Консултирайте СПЕЦИАЛНИ ПАКЕТИ

encontrodovinho

International Wine Encounter