Marc Bassi ensenya com preparar una deliciosa pinya a la graella, tal com se serveix al seu restaurant ... el temple de la carn.

Seguiu el Blog Viure la vida a Twitter