Сорт избор е производен термин, в този случай сорт грозде. Смята се, че виното се сортова когато тя е направена от 100% от същата грозде, или най-малко 75-80%. В друг случай на другите 20-25% може да се образува от едно или повече сортове, които не променят своето разнообразие статус.

Следвайте блога Жилищна Живота на Twitter